تغییر الگوی تولید نان و کاهش ضایعات

ایران ، بخشی از عوامل بی کیفیت بودن نان و ضایعات زیاد این محصول است.

بنابراین لازم است تولید و عرضه نان در کشور به شیوه فعلی را که غیراقتصادی است ، به تدریج متوقف و با مطالعات و بررسی های لازم و تغییر الگوی تولید و مصرف ، نان را به صورت حجیم ، صنعتی ، بهداشتی و مرغوب در سطح انبوه با طراحی شبکه های توزیع سریع و بدون ضایعات تولید کنیم.

/ 0 نظر / 38 بازدید